Viser arkivet for stikkord knagre

Knagre tider og brødkø på Ballstad i 1944.

Her ser vi både for- og baksiden av bildet min far tok i 1944. Dette er fra en brødkø ved Bakeriet på Ballstadlandet. To blad Adolf Strand, far og sønn, jobbet som bakere her da. Min far forteller at lenge før Adolf jr. fikk åpnet bakeridøra hadde det dannet seg lang kø. Her ser det ut til at alle vil inn samtidig:-)!

Dette kan se ut til å være fra senvinterstid, så det er vel naturlig å tenke at det er “fremmedfiskere” som utgjør de fleste i denne køen. Ryktet spredte seg raskt når bakeriet fikk mel og baking var på gang! I den tida var det to bakerier på Ballstad, – et på “Landet” og et på “Øya”. Dette vi ser her ble revet helt på slutten av 50-tallet.

“Ja det var andre tider det”!