Viser arkivet for august, 2015

Raftsundet sett fra Digermulen (bebyggelse nede til høyre). Rørhoptindene i bakgrunnen, Stormolla (nordenden) i midten og til venstre.