Bunesfjord og Vindstad.

Et album som kanskje har størst interesse for dere som har aner fra disse stedene.

Unger i Bunesfjorden 1

Fra venstre: Meg, Kirsten og Odd Kristiansen, Sissel, broren Tor Magne Kristiansen sittende i vogna. Helen Kristiansen på kne ved vogna. Nils og Else Kristiansen

Unger i Bunesfjorden 2

Fra venstre: Solveig, Nils, Britt, Sissel, Else, Tor Magne på armen til Helen, meg gjemt bak Kirsten, Lillian og Herbjørn i vogna.

Unger i Bunesfjorden 3

Navn kommer

Unger i Bunesfjorden 4

Ingen var vanskelige å be når det skulle tas bilder.

Unger i Bunesfjorden 5

Gunn, Norma, Turid Kristiansen/Lauritsen og Karin. De to små tror jeg er Else og Odd.

Vindstad ungdomshus

Vindstad ligger en halv times båttur fra Reine.Ei veiløs grend med kun en fastboende, men på sommerstid er det mye liv og røre. De fraflyttede husene i bygda er ettertraktede til sommerhus. På 50-60 tallet hadde Vindstad en bosetning på ca.70-80 innbyggere. Her var det ungdomslag,husmorlag og en velholdt skole. Det ble ofte arrangert tilstelninger på ungdomshuset i bygda, både dansetilstelni… Les hele

Vindstad Husmorlag

Innerst i Reinefjord ligger Vindstad, en idyllisk plass omgitt av mektige fjell. Kun en fastboende holder stand, men i sin tid ett livskraftig samfunn med både ungdomslag, losje og husmorlag. På begynnelsen av 60 tallet begynte fraflyttingen, og i løpet av en ti-årsperode var Vindstad nesten fraflyttet. Ungdomslaget, og husmorlaget gikk i oppløsning, og skolen på Vindstad ble lagt ned. På bild… Les hele

Fra Vindstad

Gammelt bilde av gården Strand på Vindstad. Huset tilhørte Bertine og Anton Kaspersen, og ble senere overdratt til Amanda og Arthur Kuntze. T.v. for gården kan en se Losjehuset som ble revet på slutten av 1950. T.h.i bakgrunnen kan en se huset til Helga og Gudolf Jakobsen.Høyhesjene var kommet på plass så bildet er sansynelig tatt i juli måned.

Fra Vindstad

Vindstad idag en veiløs og nesten fraflyttet grend innerst i Reinefjord.(en person holder fremdeles stand), men i sin tid et livskraftig samfunn med ca. 70-80 innbyggere. På bilde kan en se elevene ved skolen på Vindstad.Takker Odd Kuntze, og Kjell Kristiansen for opplysninger angående bildet. Bilde er tatt Vinteren 1950, av lærer Ingrid Norby. Fv.Marit Tennes-Ragnhild Kristiansen-Henny Tennes… Les hele

17-Mai.

Fire staute karer som her blir fotografert av lærer Nordby som da underviste ved skolen på Vindstad. Bildet er fra 1946 eller 47. Fv.Kjell Kristiansen, Torleif Kaspersen, Håkon Tore, Torbjørn kaspersen.

Kristian Jakobsen

Dette bildet er tatt like etter krigen. Min far hadde vært i tjeneste i Sverige, og hadde med seg ett fotografiapparat heim. Hans bestefar Kristian Jakobsen på Vindstad var svært skeptisk til dette nymotens greier, men gikk med på å la seg fotografere midt under slåtta.

Hamn

Bildet vise Hamn på Vindstad. Huset til Kathinka og Hilmar Vindstad til venstre, Katrine og Hagbart Vindstad sitt hus i midten og huset til Petra og Hartvik Vindsta helt i høyre bildekant. Litt usikker på mannens navn er riktig.

Fra Vindstad

Anna Johansen, Julius Kunze bak, Amanda og Arthur Kuntze, Kasbara Kaspersen, Fris Kaspersen bak og Haldis Johansen

Utflukt

Bildet er tatt på Vindstad. Jeg mangler navn. Noen som vet?

Slekta

Torbjørn Kaspersen, Anna Johansen, Frida Kuntze, Tordis Kaspersen, Amanda Kuntze, Nanna Kaspersen, Hanna Kaspersen, Elise Kaspersen, Torleif Kaspersen, Erna Kristiansen, Aud Mile og Johan Johansen

Hamn 2

Idyllisk bilde

Ungdom på tur

Tony, Magnild, Alfild, Jorun og Edith

Skolebarn

På trappa til gamle Vindstad skole. Når det gjelder navn må jeg melde pass.

17-mai på Vindstad

Slik ble 17 mai feiret på Vindstad i 1950. Idag ei fraflyttet grend, men i sin tid ett svært livskraftig samfunn. Bildet er tatt av lærer ved Vindstad skole Ingrid Norby. Gamleskolen som en ser i bakgrunnen er erstattet med en ny fin skole, som idag benyttes som forsamlingshus av bla. de mange som har sommerhus der inne i fjorden.

Sissel Else Nils og meg