Borge Arbeidsskole

“Skolebygning på Borge, Vestresand i Vestvågøy kommune i Lofoten”, er opplysningene som finnes om denne bygningen.

Dette prospektkortet lå i en kartong med fotomateriale Norsk Skogmuseum fikk fra Det norske Skogfrøverk på Hamar i 2008. Postkortene i samlinga var i stor utstrekning stilet til medlemmer av familien Kohmann, og var antakelig etterlatenskaper etter Charles Delgobe Kohmann, som var leder for Frøverket fra 1938 til han gikk av med pensjon ved årsskiftet 1964-65.

Noen som vet mer om denne skolen?

Vist 507 ganger. Følges av 4 personer.

Kommentarer

Eksisterer huset i dag?
Hva bedrev man på en arbeidsskole og hvorfor?

Stussa litt på opplysningen trodde det het Norsk skogbruksmuseum, men alt skifter jo navn for tiden…så det var dengang da.

Kommentert for et par år siden, mange har fått sin snekkerutdannelse i Lofoten her, sto det – men jeg ble ikke helt klok på hvordan en “arbeidsskole” var innplassert i forhold til samtidens øvrige skoleslag. En tidligere betegnelse på det som på 60- og 70-tallet het yrkesskole, kanskje?

Lofotposten hadde 23.juni 1961 en stor reportasje om Borge Arbeidsskole så jeg vet ikke om den kan hentes frem av en av alle ekspertene som finnes på denne siden.

Ja, da fikk jeg jo sett et nyere bilde av bygget, så da står det nok den dag i dag..:-)

Huset ble bygd på Alstad i 1921 av Julius Adolfsen. Han var utdannet møbelsnekkerlærer, og fikk godkjenning til å starte privat yrkesskole for møbelsnekkere på Alstad. Dette var den gang eneste yrkesskole i denne bransjen nord for Dovre.
Øverste etasje rommet elevhybler for 15 elever, I andre etasje til venstre var privatboligen til Adolfsen – og til høyre kjøkken og spisesal for elevene, der “elevkokka” regjerte.
I første etasje – “snekkarkjellar’n” – var arbeidsplassene, med 15 høvelbenker og verktøyskap. Ordet “arbeidsskole” var fordi skoleåret varte sju måneder, og fordi teorien var kun arbeidstegning og bokføring.
Hit kom elever fra hele Nord-Norge til skolestart første mandag i oktober. Søkinga var stor, ofte 50-100 søkere, særlig like etter krigen – folk mellom 20 og 25 år.
Skolen ble flytta til Leknes i 1965, og er nå “tømmerlinja ved Vestlofoten videregående skole”.
Huset står fremdeles – i godt vedlikeholdt tilstand.
Jeg har vokst opp som nær nabo til “snekkarskola” – og har dermed fulgt utviklinga til nå.

Takk for god informasjon, Herbjørg..:-)

Vestvågøy (132 bilder)

 

Bildesamlingen (7828 bilder)

 
Annonse

Nye bilder