Hermannsdalen

Hvor mange som har bodd i Hermannsdalen etter båtsmann Hermann er det ingen som vet.Over regnskap hentet fra boken Lofoten og Vesterålen historie 1500-1700,er det ikke oppgitt regnskap for Hermannsdalen for året 1618, men først for året 1634. Var det et opphold i bosetningen i Hermannsdalen ?

MIKKEL LAURITSØN (f.1625) var gårdbruker i Hermannsdalen i 1663.Mikkel og kona hans var barnløse, men hadde en fostersønn ved navn David Gregerss. Mikkel var eneste bruker, og var skyldsatt til et pund tørrfisk,men matrikkelkommisjon forhøyet landskylda til 1/2 våg tørrfisk i 1667 (ca.9kg.),fordi det var godt om beite der.Samtidig ble det bemerket at gården hadde et “ondt forland” der den ligger ved en ensom bukt mot Norskehavet.Mikkel ble dømt for ekteskapsbrudd i 1663. Han hadde da aktiva til en verdiav 136 1/2 våg tørrfisk og passiva til en verdi av 128 våg tørrfisk.Dertil ble han dømt til å betale 20 Riksdaler i bøter, som han klarte å betale med venners hjelp.

Er det dette huset som er beskrevet i boken ?
T.v kan en se huset (klikk på bildet), den lange haugen i bakgrunn kalles sauhågen.

Vist 413 ganger. Følges av 1 person.

Hermannsdalen (133 bilder)

 

Bildesamlingen (7828 bilder)

 
Annonse

Nye bilder