Piken i Dalen.

Her har vi Gunvor Jakobsen på sin siste gåtur til Hermannsdalen.
Året er 1965, i den tid var vi der ute hver sommer , opptill 14 dager.Det var da jentene brukte skjørt, også til hverdags.
Som tidligere nevnt ble Gunvor født der ute i Hermannsdalen i 1924, og var således den siste generasjon som vokste opp der.
I bakgrunnen kan en se huset, og litt til høyre for huset sjåen,som stormen tok på -80 tallet.Her kan en tydelig se avstanden mellom sjøen og fiskevannet.På uversdager går sjøen helt opp i vannet, mens huset er plassert slik at det akkurat går klart.De gamle viste hvordan en skulle plassere husene, men det var en hårfin balanse, for i 1957 ble uthuset som stod like ved hovedhuset tatt av sjøen.
Selv på solblanke dager, som her kan sjøen gå frådende, mens vannet ligger speilblankt.

Vist 431 ganger. Følges av 1 person.

Kommentarer

Hun ser ut akkurat som jeg husker henne.Du får korrigere meg Herbjørn,men den kvite stripa til høyre for sjåen,er ikke det fjøs mur?Tenk å støpe i Hermansdalen ,når man vet hvordan de måtte hente sement.Dette var generasjonen"slitets folk".Du får ros for at du har vært flink til å ta vare på bilder fra før i tida,og ikke minst fordi du vil dele dem med oss.

Takk for hyggelig tilbakemelding.
At det kom en database der en kunne samle gamle bilder i var kjærkomment.
Jeg er redd for at bildene ellers ville gått tapt.Barna av Julie og Gustav er blitt svært gamle, og barnebarn og oldebarn er flyttet sørover,
de er ikke så optatt av det som foregikk på en avsides gard ytterst ute i Lofoten.
Du har rett det er muren til fjøset en ser til høyre.Det måtte ha vært et slit å frakte sand og sement utover.
Fjøset i Hermannsdalen ble restatuert på -40 tallet.Materiale var tømmer fra fjæra som ble fraktet til Reine for
å skjæres til plank og kledning.
Noen år senere (1949-50) da de bestemte seg for å flytte fra Dalen ble fjøset revet og materiale fraktet sjøveien tilbake til Reine for å benyttes i det nye huset de satte opp på Monkhaugan.
Snakk om slit.

Da husker jeg ikke så veldig feil ,vi brukte fjøsmuren til å samle sauene i ,for det var altid noen som måtte leies over håa.Sånne som stakk seg bort og ikke ville heim.

Hermannsdalen (133 bilder)

 

Bildesamlingen (7828 bilder)

 

Moskenes (243 bilder)

 
Annonse

Nye bilder